Porębski, Leszek, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, Katedra Politologii i Historii Najnowszej, Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 26 (2018): Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku - Vol. 9, No. 26 (2018), Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku
Czy system demokratyczny potrzebuje partycypacji? O roli demokracji bezpośredniej – w Konstytucji RP i w kształtowaniu teorii demokracji
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP