Porębski, Leszek, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Humanistyczny, Katedra Politologii i Historii Najnowszej, Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 26 (2018): Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku - Vol. 9, No. 26 (2018), Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku
Czy system demokratyczny potrzebuje partycypacji? O roli demokracji bezpośredniej – w Konstytucji RP i w kształtowaniu teorii demokracji
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP