Philip, Lijo Raju, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Hiszpania


Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 13 (2014): Politics, Policy and Polity / Różne oblicza polityki - Artykuły tematyczne / Thematic articles
The Grey Economy of Post- Communist New EU Member States: Case of Bulgaria
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP