Poniatowska-Jaksch, Małgorzata, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rynków i Konkurencji, Zakład Strategii Konkurencji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 20 (2016): Konflikt na Ukrainie – reaktywacja geopolityki? - Artykuły Varia
Biznes cyfrowy – wyzwania wobec strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP