Poniatowska-Jaksch, Małgorzata, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Rynków i Konkurencji, Zakład Strategii Konkurencji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 20 (2016): Konflikt na Ukrainie – reaktywacja geopolityki? - Artykuły Varia
Biznes cyfrowy – wyzwania wobec strategii internacjonalizacji przedsiębiorstwa
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP