Katana Mendes, Magdalena Maria, Uniwersytet Opolski Instytut Politologii, Wielka Brytania


Horyzonty Polityki Tom 10 Nr 31 (2019): Władza polityczna w tradycji judeo-chrześcijańskiej - Recenzje / Reviews
Korab Karpowicz, W. Julian (2017). Harmonia społeczna: Czyli zasady szczęśliwego społeczeństwa. Biblioteka Myśli Współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy,
Szczegóły pdf

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP