Baran, Marcin, Jesuit University Ignatianum in Krakow Institute of Political Science, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 9 (2013): Beyond the Horizon - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Taylor's Conception of Social Imaginary. A philosopher's Contribution to the Social Sciences
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP