Gryczka, Marcin, Uniwersytet Szczeciński Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Instytut Ekonomii Katedra Handlu Zagranicznego i MSE, Polska


Horyzonty Polityki Tom 8 Nr 24 (2017): Globalne dobra publiczne - Artykuły Varia
Zagraniczne inwestycje bezpośrednie a zmiany konkurencyjności międzynarodowej wybranych krajów rozwijających się
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP