Nowina Konopka, Maria, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 6 (2013): Patriotyzm i tożsamość - Recenzje / Reviews
Szpunar, M., 2012, Nowe – stare medium. Internet między tworzeniem nowych modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego, Wydawnictwo IFIS PAN, Warszawa, ss. 236.
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP