Nowina Konopka, Maria, Uniwersytet Jagielloński Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Polska


Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 15 (2015): Dehumanizacja adwersarza politycznego - Polityka realna / Real Politics
Papierowa versus cyfrowa. Medialny obraz kampanii wyborczej w 2014 roku – na przykładzie „Gazety Krakowskiej”
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP