Nowina Konopka, Maria, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 18 (2016): Wokół sporów o suwerenność - Polityka realna / Real Politics
Próba weryfikacji zasadności postulatów sformułowanych w Declaration of Internet Freedom The attempt to verify the validity of the demands expressed in the Declaration of Internet Freedom
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP