Wojcińska, Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Polska


Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 12 (2014): System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? - Artykuły Varia
Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych w Polsce jako instrument walki z wykluczeniem społecznym
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP