Babić, Marko, University of Warsaw Faculty of Journalism and Political Science Institute of European Studies, Polska


Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Understanding the Complexity: Europeanization in the Western Balkans
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP