Renda-Szydłowski, Miłosz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka - Recenzje / Reviews
Michel Foucault, Bezpieczeństwo, Terytorium, Populacja, przekł. Michał Herer
Szczegóły PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP