Wenklar, Michał, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 3 (2011): Edukacja polityczna - Artykuły Varia
O prawie oporu i obywatelskim nieposłuszeństwie
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP