Wenklar, Michał, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 1 Nr 1 (2010): Polityczna natura człowieka - Recenzje / Reviews
Polska XX wieku, red. W. Kozub-Ciembroniewicz, B. Szlachta, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, ss. 338.
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP