Bartoszewicz, Monika Gabriela, Saint Nicolas Foundation in Warsaw "Political Theology", Polska


Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - Artykuły tematyczne / Thematic articles
European Identity: Europe as its own "Other"
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP