Daszkiewicz, Nelly, Politechnika Gdańska, Katedra Nauk Ekonomicznych, Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim - Recenzje / Reviews
Stanek, P. i Wach, K. (red.). (2015). Macro-, Meso-, and Microeconomic Dimensions of Europeanisation. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ss. 226.
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP