Wyżga, Olga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu, Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim - Artykuły Varia
Wyzwania dydaktyki szkoły wyższej w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych u studentów kierunku pedagogika
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP