Pérez López, Pablo, Catedrático de Historia Contemporánea Professor of History Edificio de Bibliotecas 2170 Campus Universidad de Navarra 31009 Pamplona (Spain), Hiszpania


Horyzonty Polityki Tom 10 Nr 31 (2019): Władza polityczna w tradycji judeo-chrześcijańskiej - Polityka realna / Real Politics
Procesos de reconciliación en Europa
Abstrakt pdf

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP