Armada, Paweł, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 3 Nr 4 (2012): Nie-ludzki wymiar polityki - EDYTORIAL
Edytorial: Nie-ludzki wymiar polityki
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 3 Nr 4 (2012): Nie-ludzki wymiar polityki - Artykuły tematyczne / Thematic articles
O znaczeniu i problematyczności teologii politycznej
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP