Gabrielczak, Piotr, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Makroekonomii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 8 Nr 25 (2017): The Scottish Enlightenment and the Challenges of Commercial Society - Artykuły Varia
Countries’ Position in the International Trade Network According to Self-Sufficiency of Their Export Production And the Width of Their Trade Contacts
Abstrakt PDF (English)

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP