Graczyk, Piotr, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska


Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka - Artykuły Varia
Od anamnezy do mimesis i z powrotem. Przyczynki do sporu między czytelnikami Karola Marksa i Friedricha Nietzschego
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP