Musiewicz, Piotr, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 13 (2014): Politics, Policy and Polity / Różne oblicza polityki - Artykuły tematyczne / Thematic articles
The Oxford Movement’s Arguments for the Union of Church and State
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 16 (2015): Polityka publiczna - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Polityzacja służby cywilnej w początkach jej budowy w III RP
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP