Rybkowski, Radosław, Jesuit University Ignatianum in Krakow Institute of Political Science, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 9 (2013): Beyond the Horizon - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Editorial: Beyond the Horizon
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 9 (2013): Beyond the Horizon - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Exploring the Future
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP