Rybkowski, Radosław, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska


Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka - Artykuły Varia
Chciwość.edu Chciwość, uniwersytety i polityka – amerykańskie uczelnie w Zatoce Perskiej
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka - Recenzje / Reviews
Antoni Verger, GATS and the Global Politics of Higher Education
Szczegóły PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 9 (2013): Beyond the Horizon - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Editorial: Beyond the Horizon
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP