Matyja, Rafał, Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, Polska


Horyzonty Polityki Tom 3 Nr 5 (2012): Religijne wizje polityki - Polityka realna / Real Politics
Następny rząd
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP