Riedel, Rafał, Uniwersytet Opolski Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Legitymacja procesów europeizacyjnych w czasach kryzysu
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP