Gruenwald, Robert K, Cracow University of Economics Inter-Faculty PhD Study Program, Polska


Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Shaping Policy Supporting High-Growth Entrepreneurship: Reflections on EU SME Policy
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP