Stemplowski, Ryszard, Polska


Horyzonty Polityki Tom 1 Nr 1 (2010): Polityczna natura człowieka - Recenzje / Reviews
Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne, październik 1938 – maj 1945, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 651.
Abstrakt Bez nazwy

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP