Stemplowski, Ryszard, Akademia Ignatianum w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Politologii


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 18 (2016): Wokół sporów o suwerenność - Recenzje / Reviews
Edward Weisband and Courtney I.P. Thomas, Political Culture and the Making of Modern Nation-States, Routledge – Taylor & Francis Group, London and New York 2015, 304 s.
Szczegóły PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP