Stemplowski, Ryszard, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 16 (2015): Polityka publiczna - Recenzje / Reviews
Harvey, M., 2015, Drinking Water. A Socio-Economic Analysis of Historical and Societal Variations, Routledge, London and New York, ss. 178. Autorzy opracowań: M. Harvey oraz A. Evans, A. Sharma, D. Figueroa, W. D.H. Li.
Szczegóły PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP