Titov, Sergei, Moscow Technological Institute, Russia Department of Management, Federacja Rosyjska


Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 16 (2015): Polityka publiczna - Artykuły Varia
Perception of Quality of Life and its Components among Russian Students – Implications for Academic Teaching
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP