Bober, Sergiusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 3 Nr 4 (2012): Nie-ludzki wymiar polityki - Recenzje / Reviews
Robert Schütze, From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law, Oxford University Press, Oxford 2009, ss. xxxvi + 391.
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP