Bober, Sergiusz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii, Polska


Horyzonty Polityki Tom 6 Nr 14 (2015): Suwerenność / Sovereignty - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Gdzie uplasować suwerenność w ustrojach federalnych? Wprowadzenie do analizy ustrojów Argentyny, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Szwajcarii
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 12 (2014): System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? - Recenzje / Reviews
Torrance, D., 2013, The Battle for Britain. Scotland and the Independence Referendum
Szczegóły PDF

Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 12 (2014): System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? - Recenzje / Reviews
Hames, S., (ed.), 2012, Unstated. Writers on Scottish Independence
Szczegóły PDF

Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 12 (2014): System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? - Recenzje / Reviews
Torrance, D., (ed.), 2012, Whatever Happened to Tory Scotland?
Szczegóły PDF

Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - Recenzje / Reviews
McLean, I., Gallagher, J., Lodge, G., 2013, Scotland's Choices. The Referendum and What Happens Afterwards
Szczegóły PDF

Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 8 (2013): Europeizacja Europy - Recenzje / Reviews
Mitchell, J., Devolution in the United Kingdom, 2009, 2012, Manchester University Press
Szczegóły PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP