Bober, Sergiusz, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 19 (2016): Osoba, wspólnota, polityka - Recenzje / Reviews
Ignatieff, M. (2013). Fire and Ashes. Success and Failure in Politics. Cambridge (Massachusetts) – London (England): Harvard University Press, pp. 205.
Abstrakt PDF (English)

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP