Bober, Sergiusz, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 19 (2016): Osoba, wspólnota, polityka - Recenzje / Reviews
Ignatieff, M. (2013). Fire and Ashes. Success and Failure in Politics. Cambridge (Massachusetts) – London (England): Harvard University Press, pp. 205.
Abstrakt PDF (English)

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP