Kinzel, Till, Universität Paderborn Technische Universität Braunschweig, Niemcy


Horyzonty Polityki Tom 2 Nr 3 (2011): Edukacja polityczna - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Contemplation and the University: Reflections on Liberal Education in the Age of Practice
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP