Dekert, Tomasz Mikołaj, Akademia Ignatianum w Krakowie. Wydział Filozoficzny; Instytut Kulturoznawstwa; Katedra Historii Kultury Chrześcijańskiej, Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim - Vol. 9, No. 27 (2018), Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim
Reforma kultu a "ujęzykowienie sacrum": (anty)rytualny faktor sekularyzacji
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP