Ćwiertniak, Tomasz Władysław, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska


Horyzonty Polityki Tom 10 Nr 30 (2019): Namysł nad władzą polityczną - Artykuły Varia
M. A. Krąpca filozoficzna koncepcja prawa
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP