Żyro, Tomasz, Uniwersytet Warszawski, Polska


Horyzonty Polityki Tom 1 Nr 1 (2010): Polityczna natura człowieka - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Grecka tragedia, tragiczność a polityka
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP