Litwin, Tomasz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Katedra Współczesnych Systemów Politycznych, Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 26 (2018): Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku - Vol. 9, No. 26 (2018), Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku
Pojęcie „przedstawiciela Narodu” w świetle art. 4 ust. 2 Konstytucji RP z 1997 r.
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 26 (2018): Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku - EDYTORIAL
Edytorial: Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 r.
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 28 (2018): Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku - EDYTORIAL
Edytorial: Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP