Pasierbek, Wit, Polska


Horyzonty Polityki Tom 5 Nr 10 (2014): Procesy europeizacji - EDYTORIAL
Editorial: Europeanisation Processes
Abstrakt PDFHoryzonty Polityki Tom 10 Nr 31 (2019): Władza polityczna w tradycji judeo-chrześcijańskiej - EDYTORIAL
Edytorial: Władza polityczna w tradycji judeo-chrześcijańskiej
Abstrakt pdf


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP