Pasierbek, Wit, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim - Vol. 9, No. 27 (2018), Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim
U podstaw sekularyzacji: przyczyny teologiczno-filozoficzno-kulturowe z aspektem edukacyjnym
Abstrakt XML PDF

Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim - EDYTORIAL
Edytorial: Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 10 Nr 30 (2019): Namysł nad władzą polityczną - EDYTORIAL
Edytorial: Namysł nad władzą polityczną
Abstrakt PDF


Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP