Arndt, Wojciech, Akademia Ignatianum w Krakowie, Polska


Horyzonty Polityki Tom 4 Nr 6 (2013): Patriotyzm i tożsamość - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Patriotyzm jako propozycja w określeniu misji i wizji zarządzania kadrami służby cywilnej
Abstrakt PDF

Redkacja czasopism
Horyzonty Wychowania / Horyzonty Polityki

email: horyzonty@ignatianum.edu.pl
email: horyzonty.polityki@ignatianum.edu.pl
tel. +48 12 3999 651
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP