Lieder, Wojciech, Uniwersytet Gdański; Instytut Skandynawistyki, Polska


Horyzonty Polityki Tom 9 Nr 29 (2018): Local Public Policies - Vol. 9, No. 29 (2018), Local Public Policies
Swedish policy of road safety
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP