Michnik, Wojciech, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 20 (2016): Konflikt na Ukrainie – reaktywacja geopolityki? - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Konsekwencje konfliktu na Ukrainie dla strategii Stanów Zjednoczonych w Europie
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP