Krzynówek-Arndt, dr Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji, Polska


Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 18 (2016): Wokół sporów o suwerenność - Artykuły tematyczne / Thematic articles
Suwerenność i zwierzchnictwo ludowe: egzystencja prywatna i egzystencja polityczna
Abstrakt PDF

Horyzonty Polityki Tom 7 Nr 19 (2016): Osoba, wspólnota, polityka - EDYTORIAL
Edytorial: Osoba, wspólnota, polityka
Abstrakt PDF

Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP