- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

M

Kaczmarczyk, Michał, Uniwersytet Gdański

D

Karwoth-Zielińska, Dominika, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

M

Kasprzycki, Marcin, Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Krakowie

Katana Mendes, Magdalena Maria, Uniwersytet Opolski Instytut Politologii

P

Kaźmierczak, Paweł, Akademia Ignatianum w Krakowie

Kaźmierczak, Paweł, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

M

Kędzierski, Marcin, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Katedra Studiów Europejskich

H

Kelm, Hanna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

I

Kender-Jeziorska, Iga Katarzyna, Corvinus University of Budapest

S

Khuphenia, Shalva, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

T

Kinzel, Till, Universität Paderborn Technische Universität Braunschweig

R

Kisiel, Roman, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Gospodarczej i Regionalnej

S

Klima, Stanisława, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

R

Kobis, Rafał, Uniwersytet Jagielloński

K

Koehler, Krzysztof, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Instytut Filologii Polskiej

M

Kofin, Mateusz Stanisław, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny

J

Konior, Jan, Akademia Ignatianum w Krakowie

T

Korbutowicz, Teresa, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Instytut Nauk Ekonomicznych

J

Kos-Łabędowicz, Joanna, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Ekonomii

M

Kosała, Małgorzata, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji


K

Kosior, Krzysztof, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Wydział Filozofii i Socjologii

B

Kotarba, Bogusław, Uniwersytet Rzeszowski Wydział Socjologiczno-Historyczny Instytut Nauk o Polityce Zakład Administracji Publicznej i Polityki Społecznej

K

Kotulewicz, Karolina, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Katedra Nauk Politycznych

P

Kowal, Paweł, Instytut Studiów Politycznych PAN

M

Kowalska, Monika, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii, Zakład Systemów Politycznych

B

Koziński, Bartosz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Politologii

A

Krzynówek, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Krzynówek-Arndt, Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii

d

Krzynówek-Arndt, dr Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Krzynówek-Arndt, dr Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Krzynówek-Arndt, dr Anna, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

J

Krzysztonek, Jakub, Biblioteka Jagiellońska

Kupczak, Jarosław, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Teologiczny

C

Kuta, Cecylia, Instytut Pamięci Narodowej, Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej w Krakowie

M

Kuź, Michał, Louisiana State University, Political Science Department

A

Kuźnar, Andżelika, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Ekonomii Międzynarodowej


1 - 37 z 37 elementów    
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP