- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

C

Reeves, Christopher, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

M

Renda-Szydłowski, Miłosz, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

R

Riedel, Rafal, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Riedel, Rafał, Uniwersytet Opolski Instytut Politologii

J

Rokita, Jan, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Rokita, Jan, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii

Rokita, Jan, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Rokita, Jan, Jesuit University Ignatianum in Krakow Institute of Political Science

Rokita, Jan, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Rokita, Jan, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

R

Rybkowski, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii

Rybkowski, Radosław, Jesuit University Ignatianum in Krakow Institute of Political Science

Rybkowski, Radosław, Jesuit University Ignatianum in Krakow

Rybkowski, Radosław, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Rybkowski, Radosław, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych

D

Rymar, Dariusz, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Humanistycznych, Instytut Filozofii

J

Rymarczyk, Jan, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

A

Rzegocki, Arkady, Uniwersytet Jagielloński Polski Uniwersytet na Obczyźnie (Londyn)


1 - 18 z 18 elementów    
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP