- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie


Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Handlu Zagranicznego

Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Wach, Krzysztof, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji

M

Wachowska, Małgorzata, Uniwersytet Wrocławski; Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii; Instytut Nauk Ekonomicznych

Wądołowski, Marcin, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Kulturoznawstwa

A

Waśko, Andrzej, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Kulturoznastwa

Węglińska, Agnieszka, Dolnośląska Szkoła Wyższa, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych

J

Węgrzecki, Janusz Stanisław, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO. WYDZIAŁ NAUK HISTORYCZNYCH I SPOŁECZNYCH. INSTYTUT POLITOLOGII.

Weiler, Joseph H.H., New York University School of Law

M

Wenklar, Michał, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Wenklar, Michał, Sekretarz redakcji Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Nauk o Polityce i Administracji

A

Wierzbicka, Anna, University of Bialystok, Faculty of Economics and Management, Department of Enterprise Studies

D

Wiktor-Mach, Dobrosława, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

A

Wiktorska-Święcka, Aldona, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

L

Wojciechowski, Liwiusz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania

M

Wojcińska, Maria, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej

A

Wolanin, Artur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Politologii

Wołek, Artur, Akademia Ignatianum w Krakowie Instytut Nauk o Polityce i Administracji

Wołek, Artur, Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Politologii

Wołek, Artur, Akademia Ignatianum w Krakowie; Wydział Pedagogiczny; Instytut Nauk o Polityce i Administracji

O

Wyżga, Olga, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie Wydział Pedagogiczny Instytut Nauk o Wychowaniu


1 - 27 z 27 elementów    
Wydział Pedagogiczny
Akademii Ignatianum w Krakowie

ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
email: wydawnictwo@ignatianum.edu.pl
tel. ++48 123 999 620
O platformie:
Copyright 2019 by Akademia Ignatianum w Krakowie
OJS Support and Customization by LIBCOM
Platform & workfow by OJS/PKP