Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 5, No 10 (2014): Procesy europeizacji Edytorial: Procesy europeizacji Abstrakt   PDF
Wit Pasierbek, Krzysztof Wach
 
Vol 9, No 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim Edytorial: Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim Abstrakt   PDF
Wit Pasierbek
 
Vol 3, No 5 (2012): Religijne wizje polityki Edytorial: Religijne wizje polityki Abstrakt   PDF
Paweł Armada
 
Vol 4, No 7 (2013): Rzeczpospolita i republikanizm Edytorial: Rzeczpospolita i republikanizm Abstrakt   PDF
Rafał Lis
 
Vol 6, No 14 (2015): Suwerenność / Sovereignty Edytorial: Suwerenność Abstrakt   PDF
Anna Krzynówek-Arndt
 
Vol 5, No 12 (2014): System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? Edytorial: System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? Abstrakt   PDF
Krzysztof C. Matuszek
 
Vol 7, No 18 (2016): Wokół sporów o suwerenność Edytorial: Wokół sporów o suwerenność Abstrakt   PDF
Wojciech Arndt
 
Vol 8, No 23 (2017): Międzynarodowe stosunki gospodarcze Efekty realizacji założeń Europejskiej strategii bezpieczeństwa energetycznego dotyczących efektywności energetycznej w Polsce Abstrakt   PDF
Magdalena Zajączkowska
 
Vol 9, No 29 (2018): Local Public Policies Effective teaching in the area of creative professions, on the example of “big data, digital marketing, trend-watching” specialty at the University of Lower Silesia. Abstrakt   PDF (English)
Agnieszka Węglińska
 
Vol 7, No 19 (2016): Osoba, wspólnota, polityka El personalismo de Karol Wojtyla: persona, prójimo, comunidad, sociedad Abstrakt   PDF
Juan Manuel Burgos Velasco
 
Vol 9, No 29 (2018): Local Public Policies Entrepreneurial studies in higher education: some insights for Entrepreneurship education in Europe Abstrakt   PDF
Magdalena Suska
 
Vol 7, No 21 (2016): Secularization of Political Thought in Russia: from the "Right of Existence" to the Empire and Geopolitics Etymology of the definition of risk in international relations. The aspect of research Abstrakt   PDF
Jacek Pera
 
Vol 5, No 10 (2014): Procesy europeizacji European Identity: Europe as its own "Other" Abstrakt   PDF
Monika Gabriela Bartoszewicz
 
Vol 2, No 3 (2011): Edukacja polityczna Europeanization and the Regions. The Case of the UK and Poland Abstrakt   PDF
Magdalena Gdowska
 
Vol 7, No 19 (2016): Osoba, wspólnota, polityka Europeanization of European Businesses: Economies of Scope and Managerial Implications Abstrakt   PDF (English)
Krzysztof Wach
 
Vol 4, No 8 (2013): Europeizacja Europy Europeanization of European Universities. Between Two Currents of Changes Abstrakt   PDF
Radosław Rybkowski
 
Vol 5, No 10 (2014): Procesy europeizacji Europeizacja działalności gospodarczej w warunkach jednolitego rynku europejskiego Abstrakt   PDF
Nelly Daszkiewicz
 
Vol 5, No 10 (2014): Procesy europeizacji Europeizacja polityki innowacyjnej w Unii Europejskiej. Diagnoza i próba wstępnej ewaluacji Abstrakt   PDF
Łukasz Cieśla
 
Vol 4, No 8 (2013): Europeizacja Europy Europeizacja – próba systematyki i konceptualizacji podejść badawczych Abstrakt   PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 5, No 13 (2014): Politics, Policy and Polity / Różne oblicza polityki Executive Viewpoint on Geopolitics: Paris Watts‑Stanfield, Chief Audit Executive of Alcoa Abstrakt   PDF
J. Mark Munoz
 
Vol 4, No 9 (2013): Beyond the Horizon Exploring the Future Abstrakt   PDF
Radosław Rybkowski
 
Vol 2, No 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka Finansowanie kampanii wyborczych w USA – rozwój regulacji, ich konsekwencje i aspekty polityczne Abstrakt   PDF
Konrad Oświecimski
 
Vol 5, No 10 (2014): Procesy europeizacji Foreign Policy Analysis in the Time of European Political Integration. Structural Realism and Europeanization - An Attempted Synthesis? Abstrakt   PDF
Joanna Dyduch
 
Vol 2, No 3 (2011): Edukacja polityczna Formy demokracji bezpośredniej jako przykład edukacji politycznej we Włoszech Abstrakt   PDF
Agnieszka Latosińska
 
Vol 7, No 19 (2016): Osoba, wspólnota, polityka Gadowska, K. (2015). Dysfunkcje administracji. Służba cywilna w perspektywie neoinstytucjonalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 445. Abstrakt   PDF
Piotr Musiewicz
 
Vol 6, No 14 (2015): Suwerenność / Sovereignty Gdzie uplasować suwerenność w ustrojach federalnych? Wprowadzenie do analizy ustrojów Argentyny, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Szwajcarii Abstrakt   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 6, No 15 (2015): Dehumanizacja adwersarza politycznego Geoghegan, P., 2015, The People’s Referendum. Why Scotland Will Never be the Same Again, Luath Press Limited, Edinburgh, pp. 192. Szczegóły   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 6, No 17 (2015): European Economy and Geopolitics Geopolitics and the Development of Internationally Oriented Companies Abstrakt   PDF
Remigiusz Gawlik
 
Vol 6, No 16 (2015): Polityka publiczna Geopolityka po polsku Abstrakt   PDF
Ryszard Terlecki
 
Vol 6, No 16 (2015): Polityka publiczna Glinka B., Pasieczny J., 2015, Tworzenie przedsiębiorstwa: szanse, realizacja, rozwój, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ss. 270. Szczegóły   PDF
Krzysztof Wach
 
Vol 5, No 11 (2014): Ćwierć wieku wolności: Polska 1989‑2014 Globalizacja a tożsamość narodowa i europejska Polaków po przystąpieniu do Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Roman Kisiel, Joanna Zielińska-Szczepkowska, Olga Łazicka
 
Vol 4, No 7 (2013): Rzeczpospolita i republikanizm Glosa do idei republikanizmu Abstrakt   PDF
Wojciech Buchner
 
Vol 1, No 1 (2010): Polityczna natura człowieka Grecka tragedia, tragiczność a polityka Abstrakt   PDF
Tomasz Żyro
 
Vol 8, No 22 (2017): Handel międzynarodowy Główne tendencje w rozwoju handlu zagranicznego wyrobami polskiego przetwórstwa przemysłowego Abstrakt   PDF
Marta Agnieszka Ulbrych
 
Vol 5, No 13 (2014): Politics, Policy and Polity / Różne oblicza polityki Habermas, J., 2012, The Crisis of the European Union. A Response (Original title: Zur Verfassung Europas; trans. from German C. Cronin) Szczegóły   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 7, No 21 (2016): Secularization of Political Thought in Russia: from the "Right of Existence" to the Empire and Geopolitics Habermas, J., 2015, The Lure of Technocracy (Original title: Im Sog der Technocratie; trans. from German C. Cronin), Polity Press, Cambridge-Malden, pp. XI + 176. Abstrakt   PDF (English)
Sergiusz Bober
 
Vol 5, No 12 (2014): System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? Hames, S., (ed.), 2012, Unstated. Writers on Scottish Independence Szczegóły   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 6, No 16 (2015): Polityka publiczna Harvey, M., 2015, Drinking Water. A Socio-Economic Analysis of Historical and Societal Variations, Routledge, London and New York, ss. 178. Autorzy opracowań: M. Harvey oraz A. Evans, A. Sharma, D. Figueroa, W. D.H. Li. Szczegóły   PDF
Ryszard Stemplowski
 
Vol 6, No 16 (2015): Polityka publiczna Havel, V., 2014, Zaoczne przesłuchanie. Rozmowy z Karelem Hvíždalą, przeł. J. Illg, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa, ss. 262. Szczegóły   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 9, No 29 (2018): Local Public Policies How to trigger an epidemic: A U-turn in Hungarian drug policy and its public health consequences. Abstrakt   PDF (English)
Iga Katarzyna Kender-Jeziorska
 
Vol 1, No 1 (2010): Polityczna natura człowieka Hugo Kołłątaj i Adam W. Rzewuski: wokół problemu opozycji intelektualno-politycznych w piśmiennictwie Sejmu Czteroletniego Abstrakt   PDF
Rafał Lis
 
Vol 4, No 7 (2013): Rzeczpospolita i republikanizm I armaty, i masło Abstrakt   PDF
Tomasz Szatkowski
 
Vol 4, No 7 (2013): Rzeczpospolita i republikanizm Idea republikanizmu Joachima Lelewela w kontekście „odmienności” archetypu polskiej kultury politycznej Abstrakt   PDF
Agnieszka Puszkow-Bańka
 
Vol 7, No 18 (2016): Wokół sporów o suwerenność Idea suwerenności wewnętrznej państwa – ujęcie klasyczne i jego współczesna reinterpretacja Abstrakt   PDF
Beata Nuzzo
 
Vol 7, No 19 (2016): Osoba, wspólnota, polityka Ignatieff, M. (2013). Fire and Ashes. Success and Failure in Politics. Cambridge (Massachusetts) – London (England): Harvard University Press, pp. 205. Abstrakt   PDF (English)
Sergiusz Bober
 
Vol 2, No 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka Il politico, un modo fondamentale di essere Abstrakt   PDF
Rocco D’Ambrosio
 
Vol 6, No 17 (2015): European Economy and Geopolitics Increasing the European Union’s Innovative Potential by Supporting Social Innovation as a Source of Global Competitiveness within EU’s Public Policy Abstrakt   PDF
Aldona Wiktorska-Święcka
 
Vol 5, No 11 (2014): Ćwierć wieku wolności: Polska 1989‑2014 Instytucjonalne ramy polskiej polityki - ćwierć wieku porządkowania zamętu Abstrakt   PDF
Artur Wołek
 
Vol 3, No 5 (2012): Religijne wizje polityki Integracja Europy a obecna polityka Niemiec Abstrakt   PDF
Krzysztof C. Matuszek
 
Vol 6, No 17 (2015): European Economy and Geopolitics Integrated Trade with Disintegrated Production in the Context of Global Value Chains Abstrakt   PDF
Zsuzsanna Eszter Szalay
 
101 - 150 z 395 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>