Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 8, No 25 (2017): The Scottish Enlightenment and the Challenges of Commercial Society Productivity Commissions: the new public policy tool of global competitiveness? The Argentina-Australia case. Abstrakt   PDF (English)
Castor López
 
Vol 9, No 26 (2018): Analiza zapisów Konstytucji RP z 1997 roku Projekt nowelizacji ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w świetle konstytucyjnej zasady samodzielności jednostek samorządu terytorialnego Abstrakt   PDF
Bogusław Kotarba
 
Vol 2, No 3 (2011): Edukacja polityczna Prywatność, społeczność, „kosmiczność” Abstrakt   PDF
Piotr Skudrzyk
 
Vol 5, No 12 (2014): System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? Przegrana wojna, wygrana rewolucja Abstrakt   PDF
Jan Rokita
 
Vol 3, No 5 (2012): Religijne wizje polityki Przejawy sekularyzacji na przykładzie Polski Abstrakt   PDF
Paula Olearnik
 
Vol 2, No 3 (2011): Edukacja polityczna Przemówienie Abstrakt   PDF
Ojciec Święty Benedykt XVI
 
Vol 4, No 6 (2013): Patriotyzm i tożsamość Przymusowe wywłaszczenia w dobie budowy Nowej Huty Abstrakt   PDF
Jakub Krzysztonek
 
Vol 9, No 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim Przywracanie porządku – kontrrewolucja w myśli Plinio Corrêi de Oliveira Abstrakt   PDF
Mateusz Stanisław Kofin
 
Vol 7, No 20 (2016): Konflikt na Ukrainie – reaktywacja geopolityki? Public Policies in the Science Field and the “divide et impera” Issue Abstrakt   PDF
Luigi Lai
 
Vol 5, No 12 (2014): System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? Pytanie w kwestii aktualności politycznej teorii Niklasa Luhmanna Abstrakt   PDF
Grażyna Skąpska
 
Vol 9, No 28 (2018): Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku Rada Gabinetowa - konstytucyjna instytucji współpracy władzy wykonawczej w Polsce w ramach Konstytucji z 1997 roku Abstrakt   PDF
Anna Teresa Budzanowska
 
Vol 1, No 1 (2010): Polityczna natura człowieka Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski, Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne, październik 1938 – maj 1945, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2008, ss. 651. Abstrakt   Bez nazwy
Ryszard Stemplowski
 
Vol 7, No 18 (2016): Wokół sporów o suwerenność Recenzja Szczegóły   PDF (English)
Sergiusz Bober
 
Vol 9, No 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim Refleksja nad drogą wyjścia z kryzysu zeświedczenia Abstrakt   PDF
Henryk Jan Ciurej
 
Vol 9, No 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim Reforma kultu a "ujęzykowienie sacrum": (anty)rytualny faktor sekularyzacji Abstrakt   PDF
Tomasz Mikołaj Dekert
 
Vol 8, No 23 (2017): Międzynarodowe stosunki gospodarcze Regionalna pomoc publiczna w UE od 2014 roku Abstrakt   PDF
Teresa Korbutowicz
 
Vol 3, No 5 (2012): Religijne wizje polityki Religia i polityka Abstrakt   PDF
Wojciech Buchner
 
Vol 4, No 8 (2013): Europeizacja Europy Republika Serbii w kontekście kryteriów kopenhaskich – studium politologiczno-prawne Abstrakt   PDF
Ewa Bujwid-Kurek
 
Vol 4, No 7 (2013): Rzeczpospolita i republikanizm Republikańska idea rządu ograniczonego a liberalne „państwo minimum” Abstrakt   PDF
Aleksander Stępkowski
 
Vol 2, No 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka Rewolucja arabska: przekroczenie granicy chaosu (analiza polityczna) Abstrakt   PDF
Jan Rokita
 
Vol 6, No 17 (2015): European Economy and Geopolitics Riedel, R., 2014, Rotating Presidency of the Council of the European Union after Entry into Force of the Trea­ ty of Lisbon. The Analysis of Presidency’s Roles in the Transitional Period, University of Opole Press, Opole, pp. 240. Szczegóły   PDF
Piotr Tosiek
 
Vol 3, No 4 (2012): Nie-ludzki wymiar polityki Robert Schütze, From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law, Oxford University Press, Oxford 2009, ss. xxxvi + 391. Abstrakt   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 2, No 3 (2011): Edukacja polityczna Robert Schütze, From Dual to Cooperative Federalism. The Changing Structure of European Law, Oxford University Press, Oxford 2009, ss. xxxvi + 391. Abstrakt   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 3, No 5 (2012): Religijne wizje polityki ROLA I POZYCJA USTROJOWA IZB WYŻSZYCH WE WSPÓŁCZESNYCH DEMOKRACJACH. CASUS BRYTYJSKIEJ IZBY LORDÓW Abstrakt   PDF
Tomasz Sroka
 
Vol 8, No 22 (2017): Handel międzynarodowy Rola polityki klimatycznej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Stanisława Klima
 
Vol 8, No 24 (2017): Globalne dobra publiczne Rola UNESCO w ochronie dziedzictwa kulturowego w konfliktach zbrojnych Abstrakt   PDF
Dobrosława Wiktor-Mach
 
Vol 6, No 16 (2015): Polityka publiczna Romero, L.A., 2013, La Argentina que duele. Historia, política, sociedad. Conversaciones con Alejandro Katz, Katz Editores, Buenos Aires – Móstoles (Madrid), pp. 203. Szczegóły   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 6, No 17 (2015): European Economy and Geopolitics Romero, L.A., 2013, La larga crisis argentina. Del siglo XX al siglo XXI (Segunda edición), Siglo Veintiuno Edi- tores, Buenos Aires, pp. 144. Szczegóły   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 4, No 6 (2013): Patriotyzm i tożsamość Rowiński, T., (red.), 2012, Spór o Rymkiewicza, Wydawnictwo Fronda, Warszawa, ss. 480. Abstrakt   PDF
Leszek Zaborowski
 
Vol 4, No 6 (2013): Patriotyzm i tożsamość Rozwijanie kreatywności jako fundament innowacyjności Abstrakt   PDF
Małgorzata Kosała
 
Vol 8, No 23 (2017): Międzynarodowe stosunki gospodarcze Rozwój ekonomiczny i współpraca z zagranicą w obliczu różnych systemów polityczno-gospodarczych. Studium przypadku Polski, Białorusi i Serbii Abstrakt   PDF
Elżbieta Czarny, Paweł Folfas, Jerzy Menkes
 
Vol 8, No 23 (2017): Międzynarodowe stosunki gospodarcze Rozwój infrastruktury gospodarki cyfrowej w polityce Unii Europejskiej Abstrakt   PDF
Sylwia Talar, Joanna Kos-Łabędowicz
 
Vol 2, No 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka Ruch komunitarystyczny a Charles Taylor Abstrakt   PDF
Marcin Baran
 
Vol 7, No 21 (2016): Secularization of Political Thought in Russia: from the "Right of Existence" to the Empire and Geopolitics Russia and Secularization: A Conceptualization of the Field of Research Abstrakt   PDF (English)
Joanna Justyna Matuszewska
 
Vol 2, No 2 (2011): Polityczny potencjał człowieka Ryszard Kaczmarek, Historia Polski 1914-1989 Szczegóły   PDF
Filip Musiał
 
Vol 5, No 10 (2014): Procesy europeizacji Salazar, de Oliveira, A., 2013, Rewolucja pokojowa Szczegóły   PDF
Wojciech Buchner
 
Vol 6, No 16 (2015): Polityka publiczna Secco, L., 2012, História do PT 1978-2010 (3ª Edição), Ateliê Editorial, Cotia (São Paulo), pp. 316. Szczegóły   PDF
Sergiusz Bober
 
Vol 9, No 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim Secularization and Liberty Abstrakt   PDF
Juan Carlos Aguilera
 
Vol 9, No 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim Sekularyzacja jako ars accommodandi Kryzys katolickiej idei reprezentacji Abstrakt   PDF
Wojciech Buchner
 
Vol 9, No 27 (2018): Procesy sekularyzacyjne w Kościele katolickim Senat jako efekt kompromisu politycznego Abstrakt   PDF
Krystyna Leszczyńska
 
Vol 5, No 10 (2014): Procesy europeizacji Shaping Policy Supporting High-Growth Entrepreneurship: Reflections on EU SME Policy Abstrakt   PDF
Robert K. Gruenwald
 
Vol 9, No 28 (2018): Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku Skarga konstytucyjna w prawie polskim – podstawy normatywne, doświadczenia, perspektywy Abstrakt   PDF
Bogumił Naleziński
 
Vol 2, No 3 (2011): Edukacja polityczna Skundlony populizm nie tylko w życiu politycznym Abstrakt   PDF
Janusz Gajda
 
Vol 6, No 16 (2015): Polityka publiczna Social Dialogue as a Legal Opportunity for Reviving the European Social Model? Abstrakt   PDF
Andrzej Marian Świątkowski
 
Vol 9, No 28 (2018): Namysł politologiczny nad Konstytucją RP z 1997 roku Social innovation for students as an essential factor affecting the quality of education. Abstrakt   PDF (English)
Agnieszka Zielińska
 
Vol 5, No 12 (2014): System polityczny: autonomia, autoreprodukcja i dehumanizacja? Socjologia jako alternatywa? Interpretacja Luhmannowskiej teorii ruchów społecznych Abstrakt   PDF
Michał Kaczmarczyk
 
Vol 3, No 4 (2012): Nie-ludzki wymiar polityki Sofistyczna refleksja nad polis a nowożytny paradygmat polityczności człowieka Abstrakt   PDF
Agnieszka Puszkow-Bańka
 
Vol 2, No 3 (2011): Edukacja polityczna Soft power („miękka siła”) w relacjach międzynarodowych. Dyplomacja kulturalna – redefinicja pojęcia (z doświadczeń kulturoznawcy) Abstrakt   PDF
Renata Szczepaniak
 
Vol 10, No 30 (2019): Namysł nad władzą polityczną Sovereignty and Autonomy of the Moral Subject Abstrakt   PDF (English)
ks. dr Marcin Baran
 
Vol 7, No 18 (2016): Wokół sporów o suwerenność Sovereignty and multiculturalism/plurinationalism in Indian and Nigerian federal systems of government Abstrakt   PDF (English)
Sergiusz Bober
 
251 - 300 z 395 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>